Viktig Informasjon

Frå 1 januar 2019 er det Union Hotel som skal drive Geiranger Treningssenter

Dei som har betalt medlemskap inn i 2019 får behalde dette til datoen på medlemskapet går ut.

For nytt medlemskap etter 01.01.19 kontakt Union på ingar.grande@hotelunion.no eller ved direkte oppmøte i resepsjon
måndag – fredag mellom 08.00-16.00

Betaling skal gjerast i resepsjon ved henting av treningskort.

Prisane for medlemskap blir uendra ut 2019 for medlemmar av Geiranger IL
_____________________________________________________________

IMPORTANT INFO:

From January 1 , 2019 the Union Hotel will run Geiranger Fitness Center.

Those who are already members, will retain their membership until the date expires.

For new membership from January 1, contact Union Hotel either by mail: ingar.grande@hotelunion.no or by direct attendance at the reception Monday to Friday between 08.00-16.00

Payment must be made when collecting the training card.

The prices will remain unchanged until the end of 2019 for members of Geiranger IL

Skrevet av GIL

Kommentarer er skrudd av for Viktig Informasjon

Kategori: Nyheter

.